210 cm

4 City 1

2.150,00 lei +TVA

240 cm

Metropola 2

2.950,00 lei +TVA
1.750,00 lei +TVA

210 cm

Dream

2.150,00 lei +TVA

240 cm

Angel

3.250,00 lei +TVA

210 cm

Blue

2.150,00 lei +TVA

240 cm

Chic Chic

3.150,00 lei +TVA

180 cm

Elegance

1.650,00 lei +TVA

booking

Big dream

1,00 lei +TVA

240 cm

Harmony

3.250,00 lei +TVA

180 cm

Hellen

1.650,00 lei +TVA

210 cm

Pallady 1

2.150,00 lei +TVA